ماسک, ماسک تنفسی

افت فشار چیست؟

افت فشار  و اثرات آن بر تنفس‌پذیری ماسک‌های تنفسی

 

مفهوم افت فشار و تنفس‌پذیری در ماسک‌های تنفسی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. افت فشار کمتر برابر با تنفسی پذیری بیشتر حین استفاده از ماسک است. اما افت فشار چیست؟

افت فشار چیست؟ به کاهش فشار هوا بعد از عبور هوا از ماسک اطلاق می‌شود. هرچه افت فشار کمتر باشد تنفس‌پذیری راحت‌تر می‌باشد. افت فشار ماسک تنفسی به شدت به ساختار نانوالیاف بستگی دارد. هرچه ساختار لایه نانوالیاف متخلخل‌تر باشد و اندازه تخلخل‌‌ها نیز کوچک تنفس پذیری بهتری خواهیم داشت. کارایی و افت فشار به یکدیگر وابسته هستند. معمولا کارایی ماسک تنفسی یا هرنوع فیلتری با کاهش قطر و افزایش دانسیته فشردگی (کاهش تخلخل) افزایش می‌‌یابد، این شرایط افت فشار ماسک تنفسی را بیشتر می‌کند. بنابراین یافتن نقطه بهینه کارایی و افت فشار و در نتیجه افزایش عملکرد بسیار حائز اهمیت است.

ماسک‌های تنفسی نانوالیاف که عمدتا توسط روش الکتروریسی تولید می‌گردند در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. نانوالیاف‌های الکتروریسی شده دارای ظرفیت نگهداشت ذرات بالا، ساختارهای حفره‌ای با اندازه کوچک، نفوذپذیری بالا و مساحت سطحی زیاد هستند. این پارامترها باعث افزایش کارایی و نفوذپذیری بالایی می‌شوند. قطر الیاف به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر شکل‌گیری ساختارهای حفره‌ای نقش خود را ایفا می‌کند، یعنی با کاهش قطر نانوالیاف اندازه حفرات نیز کاهش می‌یابد اما درصد تخلخل افزایش می‌یابد که باعث کاهش افت فشار در ماسک‌های تنفسی نانوالیاف می‌شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *