بهداشتی, رپید تست

لایه‌های تشکیل دهنده تست سریع ایدز

تست سریع غربالگری کاستی ایدز به روش ایمونوکروماتوگرافی

تست غربالگری سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)، وجود آنتی بادی‌های تولید شده در بدن علیه دو نوع شایع ویروس ایدز یعنی HIV 1 و HIV 2 را در نمونه خون، پلاسما یا سرم نشان می‌دهد. این آنتی‌بادی‌ها توسط سلولهای ایمنی تولید می‌شود، و در هنگام عفونت فعال ویروس‌های شایع ایدز در جریان خون وارد می‌شود.

با ادامه بیماری مقدار آنتی‌بادی‌ها افزایش یافته و قابل تشخیص با کیت‌های غربالگری و سایر روش‌های تشخیصی می‌شود. همانطور که در شکل نشان داده شده است تست غربالگری سندرم نقص ایمنی اکتسابی دارای یک پنجره برای نمونه مورد آزمایش (sample pad) می باشد که نمونه خون/ پلاسما یا سرم توسط قطره چکان به داخل آن ریخته می شود.

لایه‌های مختلف رپید تست ایدز

لایه‌های مختلف تشکیل دهنده

غشای نیتروسلولوزی و فایبر گلاس موجود در تست از آنتی‌ژن‌های و آنتی بادی های متفاوتی برای تشخیص عفونت ویروسی استفاده می کند. فایبر گلاس موجود در تست حاوی آنتی ژنهای نوترکیب ویروسهای HIV 1 و 2 می باشد که به ذرات کلوئیدی طلا متصل می باشد. در قسمت نیتروسلولوز در قسمت تست (test line) آنتی ژن های HIV 1 و2 و در قسمت کنترل آنتی بادیهای علیه ویروس HIV 1 و2 یا (Anti HIV 1/2 Ab) قرار دارد. در فرآیند انجام تست نمونه مورد آزمایش در درون غشا حرکت می کند و اگر نمونه حاوی آنتی بادی علیه ویروس ایدز به میزان کافی باشد خط قرمز رنگی را در منطقه تست (T) تشکیل میدهند و این خط نشاندهنده وجود آنتی بادی در نمونه مورد آزمایش می باشد. ذرات طلا که در ناحیه تست به دام نیفتاده اند به سمت ناحیه کنترل (C) حرکت می کند و یک خط قرمز رنگ در ناحیه کنترل تشکیل میدهد. تشکیل خط قرمز رنگ در ناحیه کنترل نشان دهنده کافی بودن حجم نمونه و انجام کامل و صحیح تست می باشد. عدم تشکیل خط در ناحیه تست، نشانه نامعتبر بودن تست می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.