نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

ماسک آر تایپ N95 سوپاپ دار رسپی نانو

12,900 تومان
ماسک تنفسی نانو i95 سوپاپ دار رسپی‌نانو Nano Respirator i95  - Valve  
استاندارد: NIOSH اندازه: 12.5*15.5 سانتی‌متر
کلاس ماسک تنفسی:N95 رنگ: سفید
کارایی فیلتراسیون (ذرات ۰/۳ میکرون): بیش از95% بسته‌بندی: آلومینیومی تک عددی
افت فشار: کمتر از 75 پاسکال کاربرد: آلودگی‌های محیط‌های بیمارستانی، معدن و وجود مواد شیمیایی غیرسمی
   

ماسک آر تایپ N95 بدون سوپاپ رسپی نانو

11,900 تومان
ماسک تنفسی نانو i95 بدون سوپاپ رسپی‌نانو Nano Respirator i95 non-valve  
استاندارد: NIOSH اندازه: 12.5*15.5 سانتی‌متر
کلاس ماسک تنفسی:N95 رنگ: سفید (داخل ماسک آبی)
کارایی فیلتراسیون (ذرات ۰/۳ میکرون): بیش از95% بسته‌بندی: آلومینیومی تک عددی
افت فشار: کمتر از 75 پاسکال کاربرد: آلودگی‌های محیط‌های بیمارستانی، معدن و وجود مواد شیمیایی غیرسمی
   

ماسک آر تایپ FFP2 سوپاپ دار رسپی نانو

12,700 تومان
ماسک تنفسی نانو i94 سوپاپ‌دار رسپی‌نانو Nano Respirator i94 valved  
 استاندارد: EN149 اندازه: 12.5*15.5 سانتی‌متر
کلاس ماسک تنفسی:FFP2 رنگ: سفید
کارایی فیلتراسیون (ذرات 0.3 میکرون): بیش از94% بسته‌بندی: آلومینیومی تک عددی
افت فشار: کمتر از 75 پاسکال کاربرد: آلودگی‌های محیط‌های بیمارستانی، معدن و وجود مواد شیمیایی غیرسمی
   

ماسک آر تایپ N95 سوپاپ دار رسپی نانو

8,300 تومان
NIOSH: استاندارد اندازه: 12*16 سانتی‌متر
N95: کلاس ماسک تنفسی رنگ: خاکستری
کارایی فیلتراسیون (ذرات 0.3 میکرون): بیش از95% بسته‌بندی: آلومینیومی تک عددی
افت فشار: کمتر از 60 پاسکال کاربرد: محیط‌های بیمارستانی، معدن و وجود مواد شیمیایی غیرسمی

ماسک آر تایپ FFP2 بدون سوپاپ رسپی نانو

10,900 تومان
 

EN149: استاندارد

اندازه: 12.5*15.5 سانتی‌متر

FFP2: کلاس ماسک تنفسی

رنگ: سفید (داخل ماسک آبی)
کارایی فیلتراسیون (ذرات ۰.۳  میکرون): بیش از 94% بسته‌بندی: آلومینیومی تک عددی
افت فشار: کمتر از 55 پاسکال کاربرد: آلودگی‌های محیط‌های بیمارستانی، معدن و وجود مواد شیمیایی غیرسمی